บริการปั้มขึ้นรูป/ปั้มชิ้นงาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

งานบริการปั้มขึ้นรูป และ ปั้มชิ้นงาน สามารถผลิตตามข้อกำหนด, แบบ, ขนาด และ คุณลักษณะที่ต้องการ โดยควบคุมเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน และเกณฑ์การทดสอบ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงเฉพาะงาน