กระบวนการผลิตเหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี

1เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน

2การปั้ม และเจาะรู

3การขึ้นรูป

4การตัด

5การพ่นสี ด้วยระบบ Electrostatic

6การตรวจสอบคุณภาพ

7บรรจุภัณฑ์

Flow Diagram