การตรวจสอบคุณภาพ

 • 1ตรวจสอบวัตถุดิบ

  • การตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี โดยสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  • การตรวจสอบแรงดึง โดยใช้เครื่อง Tensile test

  2การตรวจสอบสภาพทั่วไปของท่อ

  • การตรวจสอบความตรงของท่อ
  • การตรวจสอบสภาพผิวของท่อ
 • 3การตรวจสอบขนาดของท่อ

  • การตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
  • การตรวจสอบความหนาของผนังท่อ
  • การตรวจสอบความยาวของท่อ
  • การตรวจสอบน้ำหนักของท่อ

  4การตรวจสอบตะเข็บท่อ

  • การตรวจสอบหารอยแตกของแนวเชื่อม โดยใช้เครื่อง Eddy current flaw detector
 • 5การทดสอบความทนต่อแรงดันน้ำ

  • ทดสอบความทนต่อแรงดันน้ำ โดยใช้เครื่อง Hydrostatic pressure test

  6การทดสอบคุณสมบัติทางกล

  • การดัดโค้ง
  • การกดแบนเพื่อทดสอบความแข็งของตะเข็บ
  • การขยายบานเพื่อทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บ