กระบวนการผลิตท่อเหล็ก

1Hot / Cold Rolled Coils, Slitting

2Uncoiling, Shear and Strip Jointing Coils

3Accumulator

4Pipe forming

5Welding & Removal of internal external weld bead, Cooling & Analing sizing straightening

6Inspection Seam, Marking

7Cutting, Initial inspection & Packing

8End Facing

9Hydro Testing

10Pipe Inspection

11Weighing, Lenght measuring

12DeliveryValue added Processing (Varnish Coating, Printing with Airless Spray Technology, Cutting or Beveling) etc.

INTERNATIONAL STANDARD

ASTM : American Society of Testing and Materials

AS : Australian Standard

BS : British Standard

EN : European Standard

JIS : Japanese Industrial Standard

TIS : Thai Industrial Standard

กระบวนการผลิตตามความต้องการเฉพาะ

การเคลือบผิว

ขั้นตอนการผลิต

การพ่นสีรองพื้นกันสนิม

ขั้นตอนการผลิต

การปาดปลายท่อ

การลบรอยตะเข็บด้านใน

การตัดตามความยาวเฉพาะ