ข้อมูลทางเทคนิค

แยกตามลักษณะการใช้งาน

ข้อควรระวัง โซ่ทั้งสามประเภท ห้ามใช้สำหรับงานยกของขึ้นในระดับที่สูง จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต