การตรวจสอบคุณภาพ

 • 1การตรวจสอบวัตถุดิบ

  • ตรวจสอบขนาดของลวด

   ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี

   ทดสอบแรงดึงของลวด

 • 2ตรวจสอบขนาดของข้อโซ่

  • ตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลาง

   ตรวจสอบความกว้างใน และนอก

   ตรวจสอบความยาวใน และนอก

 • 3การทดสอบคุณสมบัติทางกล

  • บิดทดสอบความแข็งแรงของแนวเชื่อมข้อโซ่

   ทดสอบแรงดึงขาดของข้อโซ่