กระบวนการผลิตโซ่เหล็ก

1ลวดชนิดคาร์บอนต่ำ

2การรีด,การดึง ให้ได้ขนาด

3การดัดขึ้นรูปข้อโซ่

4การเชื่อมข้อโซ่

5การตรวจสอบคุณภาพ

6ขัดเงา และชุบตามการใช้งาน เช่น ชุบซิงค์,ชุบกัลวาไนซ์

7บรรจุภัณฑ์

Flow Diagram