ข่าวสาร 2556

กิจกรรมทำบุญโรงงานประจำปี
30 พฤศจิกายน 2556

ที่ห้องสันทนาการของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พย. 2556 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันทำบุญโรงงานประจำป...

อ่านต่อ
กิจกรรมทอดกฐิน ที่สำนักสงฆ์โพธิปักขิยธรรม
17 พฤศจิกายน 2556

อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 17 พย. 2556 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐิน ที่ส...

อ่านต่อ
กิจกรรมร่วมกับกองทัพบกช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
17 ตุลาคม 2556

อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 ตค. 2556 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกับกองทัพบก จัดส่งถ...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยอนุรักษ์ช้างไทย
12 กันยายน 2556

ที่ศูนย์บริบาลช้าง ต. กิ๊ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กย. 2556 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้บริจาคท่อเหล็...

อ่านต่อ
กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา
1 สิงหาคม 2556

ที่วัดปาลิไลยวัน จ. ชลบุรี ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน มค. 2556 ถึง เดือน สค. 2556 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครื...

อ่านต่อ
กิจกรรมสืบต่อพระพุทธศาสนาปีที่ 6
17 พฤษภาคม 2556

ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์-นาลันทา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้น...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ปีที่ 6
15 พฤษภาคม 2556

ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2556 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันถวายปัจจัยแล...

อ่านต่อ
กิจกรรมรดน้ำดำหัวสืบต่อประเพณีวันสงกรานต์
11 เมษายน 2556

ที่ห้องสันทนาการของบริษัท เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556 พนักงานบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวประจำปีตามประเพณ...

อ่านต่อ