ข่าวสาร 2555

กิจกรรมทำบุญโรงงานประจำปี
30 พฤศจิกายน 2555

ที่ห้องสันทนาการของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พย. 2555 เมื่อวันที่ 30 พย. 2555 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ไ...

อ่านต่อ
กิจกรรมทอดกฐิน
25 พฤศจิกายน 2555

ที่สำนักสงฆ์โพธิปักขิยธรรม อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 25 พย. 2555 เมื่อวันที่ 25 พย. 2555 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก ...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยอนุรักษ์ช้างไทย
17 ตุลาคม 2555

ที่ศูนย์บริบาลช้าง ต. กิ๊ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตค. 2555 เมื่อวันที่ 17 ตค. 2555 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษ...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยอนุรักษ์ช้างไทย
15 สิงหาคม 2555

ที่ศูนย์บริบาลช้าง ต. กิ๊ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สค. 2555 เมื่อวันที่ 15 สค. 2555 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด ได้บริจาค...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
16 พฤษภาคม 2555

ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 16 พค. 2555 เมื่อวันที่ 16 พค. 2555 ผู้บริหารและพนง.บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได...

อ่านต่อ
กิจกรรมสืบต่อพระพุทธศาสนา
7 พฤษภาคม 2555

ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์-นาลันทา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 7 พค. 2555 เมื่อวันที่ 7 พค. 2555 ผู้บริหารบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัดและบร...

อ่านต่อ
กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา
5 เมษายน 2555

ที่ จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2555 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และ บริษัทในเครือฯ ได้ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง ที่ร่วมกันสร้างถวาย สำนั...

อ่านต่อ
กิจกรรมช่วยเหลือคนพิการไทย
9 มกราคม 2555

ที่ จ. นนทบุรี เมื่อ วันที่ 9 มค. 2555 บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จก. และบริษัทในเครือ ฯ ได้ร่วมกันบริจาคท่อเหล็ก จำนวน 6,149 กก. ให้แก่ โรงงานไ...

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาร่วมฟื้นฟู
8 มกราคม 2555

โบราณสถานที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ จ.อยุธยา ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จก. ได้ร่วมกันเดินทางไปทำความสะอาดวัดวรเชษฎาราม ต.ท่าวาสุกรี...

อ่านต่อ