บริจาคเตียงสนามรอบ2 ให้แก่ รพ. พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ. สมุทรปราการ

16 สิงหาคม 2564

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้บริจาคเตียงสนามเพิ่มเติม เป็นรอบที่ 2 จำนวน 40 เตียงพร้อมที่นอน หมอน และผ้าห่ม ให้แก่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยเตียงสนามทั้งหมดนี้ ผลิตขึ้นมาจาก สินค้าท่อเหล็กของบริษัท ไทยคูณสตีล ทั้งนี้เพื่อสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ