มาตรฐานคุณภาพ

มอก. 659-2529

ตราสินค้า HWI

ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับเหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี มอก. ตรา HWI ตั้งแต่ วันที่ 17 กค. 2546 โดยเป็นรายแรกในประเทศไทย

มอก. 107-2533

ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง

มอก. 107-2561

ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มอก.747-2531

ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต