แบรนด์

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล : เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา (Go Green With Our Products)

ไทยคูณสตีล : ท่อไทยคูณสตีลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (TKS'S Eco-Friendly Pipe)

ไทยคูณเชน : ห่วงโซ่ชีวิต (Chain Of Life)