ประวัติความเป็นมา

จากจุดเริ่มต้น ในปี พศ. 2518 นาย บักคุง แซ่ตั้ง ได้ก่อตั้ง บริษัท ตั้งคุณฮวด จำกัด ขึ้นมา ด้วยจำนวนพนักงาน 30 คน โดยดำเนินธุรกิจผลิตสปริง ตู้เหล็ก และโต๊ะเหล็กเก็บเอกสาร โซ่เหล็ก และ เหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี จนกระทั่งปี พศ. 2521 ได้มีการปรับเปลี่ยนฐานการผลิตใหม่ โดยขายกิจการตู้เหล็ก และโต๊ะเหล็กเก็บเอกสาร และยกเลิกการผลิตสปริง และเพิ่มผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแทน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 170 คนขณะนั้น และดำเนินการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย 3 ผลิตภัณฑ์หลักคือ โซ่เหล็ก, เหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี และ ท่อเหล็ก มาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจวบจนทุกวันนี้

ปี 2533

บริษัทฯ ได้ขยายฐานการผลิตท่อเหล็กเพิ่ม ในพื้นที่ 135/3 ม. 2 ถ. สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ และก่อตั้งขึ้นใหม่ เป็น บริษัท เคแอนด์เอส สตีลไพพ์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ภายใต้สัญญลักษณ์การค้า โดยบริษัทในเครือฯ แห่งนี้ เป็นผู้ผลิตและเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยมีสำนักงานขายอยู่ที่บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จก.

ปี 2554

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 13 กค. 2554 ด้วย Certificate No. AJA 11/15238 โดยมีสัญญลักษณ์การค้าของผลิตภัณฑ์ทั้งสามของบริษัทฯ ดังนี้
  • โซ่เหล็ก สำหรับใช้ในงานรัดสิ่งของทั่วๆไป งานแนวรั้วแบ่งเขต และอื่นๆ โดยโซ่เหล็ก ตรา , ใช้มาตรฐานการผลิตของบริษัท ฯ เอง ส่วนโซ่เหล็ก ตรา ใช้มาตรฐานการผลิตสากล คือ ASTM, JIS, EN และ AS นับว่าเป็นรายแรกในประเทศไทย ที่สามารถผลิตโซ่เหล็กเกรดมาตรฐานสากลเหล่านี้ได้
  • เหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี สำหรับงานชั้นวางสินค้า ภายใต้สัญญลักษณ์การค้า ซึ่งได้รับตรารับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ที่ 659-2529 ตั้งแต่วันที่ 16 กค. 2546 นับว่าเป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย จวบจนถึงทุกวันนี้ (ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กย. 2558)
  • ท่อเหล็กกลม ท่อเหล็กแบน ท่อเหล็กเหลี่ยม และท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ, งานยานยนต์ และ อื่นๆ ภายใต้สัญญลักษณ์ การค้า , โดยผลิตตามมาตรฐาน ASTM, AS, BS, EN, JIS และ TIS

ปี 2558

...

บริษัท เคแอนด์เอส สตีลไพพ์ จำกัด ได้ขายกิจการงานผลิตท่อเหล็กทั้งหมดให้แก่ บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยคูณ เทรดเดอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 มีค. 2558 โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจการเป็น ซื้อมา ขายไป และเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าของ บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


ปี 2558

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ งานบริการปั้มขึ้นรูป ปั้มชิ้นงาน เมื่อวันที่ 1 ตค. 2558 โดยบริการปั้มงานต่างๆตามความต้องการเฉพาะ เช่น ตามข้อกำหนด แบบ ขนาด และคุณลักษณะที่ต้องการ


ปี 2560

  • บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด ได้ขยายฐานการผลิตโซ่เหล็กมาตรฐานสากล ตรา เพื่อให้สามารถผลิตได้ครบถ้วนทุกเกรดสำหรับการใช้งาน จึงได้นำเข้า เครื่องรีดลวด, เครื่องชุบแข็งโซ่ จากประเทศเยอรมัน และนำเข้าเครื่องจักรอื่นๆจากประเทศต่างๆ อาทิเช่น เครื่องตีตรา และ เกรดโซ่, เครื่องปรับมาตรฐานรูปทรง และขนาดของโซ่, เครื่องตัดโซ่ และ เครื่องทดสอบความแข็ง เพื่อให้ขบวนการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลทุกขั้นตอน.
  • เพิ่มระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานยานยนต์ IATF 16949 : 2016
  • เปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เป็น ISO 9001 : 2015

กิจกรรม CSR

กว่า 40 ปีที่ผ่านมา สัญลักษณ์การค้าของบริษัท เป็นตัวแทนของงานคุณภาพ, ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, คุณธรรมและจริยธรรมทางการค้า สำหรับลูกค้าจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่ง โรงเรียน โรงพยาบาล กรมป่าไม้ คลังสินค้า ภาคครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ แนวรั้วป้องกันภัย และหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ

การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้บริโภค ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทางบริษัทคำนึงถึง แต่เราได้ตะหนักและมองเห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมในสังคม สิ่งแวดล้อม และแผ่นดินถิ่นเกิด ไปพร้อมๆกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การรณรงค์โครงการประหยัดพลังงาน การมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ บำรุงพระพุทธศาสนา และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พศ. 2549 จนถึงทุกวันนี้